Bip-logo
Dekra-logo
Pomorskie-logo

Rejestracja

Uwaga!
W Szpitalu Specjalistycznym
w Prabutach
Każda konsultacja wymaga skierowania.

Skierowanie należy okazać podczas pierwszej wizyty.
W przypadku jego braku konsultacja nie może się odbyć.