Bip-logo
Dekra-logo
Pomorskie-logo

Pracownie Diagnostyki Obrazowej: TK,RTG, USG

Rejestracja - 55 262 43 44
Pracownia diagnostyki obrazowej - 55 262 43 96
tomokomputer@szpitalprabuty.pl
 

Koordynator Pracowni - lek. med. Anna Czechowska

Kierownik zespołu techników  - Krzysztof Stępka

 

W Pracowniach Diagnostyki Obrazowej pracują:

1. Lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej:

lek. med. Anna Czechowska
lek. med. Hanna Beyer
lek. med. Piotr Wilke
lek. med. Agata Kosedowska - w trakcie spec. z radiologii i diagnostyki obrazowej

 

2. Pracownicy Pracowni:

Technicy elektroradiologii
 
Natalia Stremel
Iwona Krystek
Maja Piechowiak
Jagoda Mosakowska
Robert Dwornik
Krzysztof Stępka

 

3. Pielęgniarki:
Tamara Rybak
Izabela Indrunas
Joanna Gimińska

3. Sekretarka medyczna:

Agnieszka Baranowska

Pracownie rentgenowskie (RTG, TK oraz USG) zlokalizowane są na parterze skrzydła Pawilonu I.
W 2011 roku z pozyskanych śśrodków unijnych wyremontowana została cała pracownia oraz zakupiony został nowoczesny 16-sto rzędowy tomograf komputerowy firmy TOSHIBA. Zainstalowany został również nowy cyfrowy aparat rentgenowski, dzięki czemu w znaczący sposób poprawiły się możliwości diagnostyczne badań RTG. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 mln zł.
 
W pracowniach wykonuje się badania z zakresu:
 

  •     radiologia konwencjonalna,
  •     tomografia komputerowej,
  •     ultrasonografia.

Radiologia konwencjonalna - wykonywanie badań radiologicznych w obszarze całego ciała. Badania wykonywane są przy użyciu metody radiografii cyfrowej, przy wykorzystaniu aparatu rentgenowskiego Eco View 9 plus. Do badań przy łóżku chorego - aparat przewoźny Basic 100 oraz skanera cyfrowego płyt rtg Carestream Classic. Pracownia wyposażona jest w sprzęt ochrony radiologicznej (fartuchy, okulary, rękawice, parawany ochronne). Badania rtg dla pacjenta wydawane są na płytach DVD.
 
Tomografia komputerowa - wykonywanie badań tomograficznych z wykorzystaniem 16 – rzędowego aparatu TK firmy Toshiba Aquilion w technologii cyfrowej. Badania wykonywane są z podaniem kontrastu jodowego - niejonowego, przy użyciu strzykawki automatycznej lub bez śśrodka kontrastowego. Stosowane są protokoły badań w zakresie struktur anatomicznych całego ciała a także wykonywane są przezskórne biopsje płuca oraz badania naczyniowe TK. Badania dla pacjenta wydawane są na płytach DVD.
 
Ultrasonografia – wykonywanie badań przy wykorzystaniu aparatu Aloka prosound alpha 7. Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą wykrywania zmian patologicznych w narządach bez potrzeby podawania środków cieniujących. Sposób ten pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni i wnętrza tych narządów. Z oceny echostruktury badanego narządu można wysunąć wnioski diagnostyczne dotyczące charakteru zmiany. Badania te wykonują w/w lekarze radiolodzy.
 
Najważniejszy jest Pacjent - w myśl tego określenia polecany za główny cel pracowni uważa się:
 

  •     Minimalizowanie czasu oczekiwania na termin badania,
  •     Staranność wykonania badania,
  •     Szybką diagnostykę – skracanie czasu oczekiwania na wynik.