Bip-logo
Dekra-logo
Pomorskie-logo

Pracownie Diagnostyki Obrazowej: TK,RTG, USG

Rejestracja - (55) 262 43 44
Gabinet kierownika - (55) 262 43 96
tomokomputer@szpitalprabuty.pl
 

Koordynator Pracowni - lek. med. Anna Czechowska

Kierownik zespołu techników  - Krzysztof Stępka

 

W Pracowniach Diagnostyki Obrazowej pracują:

1. Lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej:

lek. med. Anna Czechowska
lek. med. Hanna Beyer
lek. med. Piotr Wilke
lek. med. Agata Kosedowska - w trakcie spec. z radiologii i diagnostyki obrazowej

 

2. Pracownicy Pracowni:

Robert Dwornik
Izabela Indrunas
Iwona Krystek
Maja Piechowiak
Izabela Stankiewicz
Krzysztof Stępka
Natalia Szczotka
Tamara Rybak
Tomasz Tykarski

 

3. Sekretarka medyczna:

Marta Majewska

Pracownie rentgenowskie ( RTG, TK oraz USG) zlokalizowane są na parterze skrzydła Pawilonu I.
W 2011 roku z pozyskanych środków unijnych wyremontowana została cała pracownia oraz zakupiony został nowoczesny 16-sto rzędowy tomograf komputerowy firmy TOSHIBA. Zainstalowany został również system do pośredniej radiografii cyfrowej, dzięki czemu w znaczący sposób poprawiły się możliwości diagnostyczne badań RTG eliminując jednocześnie konieczność stosowania błon rentgenowskich. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2,5 mln zł.
 
W pracowniach wykonuje się badania z zakresu:

  • radiologii konwencjonalna,
  • tomografii komputerowej,
  • ultrasonografii.

 
Radiologia konwencjonalna - wykonywanie badań radiologicznych w obszarze całego ciała. Badania wykonywane są przy użyciu metody pośredniej radiografii cyfrowej, przy wykorzystaniu aparatu rentgenowskiego firmy Schimadzu oraz skanera cyfrowego płyt rtg Carestream Classic. Do badań przy łóżku chorego - aparat przewoźny Basic 100.      Pracownia wyposażona jest w sprzęt ochrony radiologicznej (fartuchy, okulary, rękawice, parawany ochronne). Badania rtg dla pacjenta wydawane są na płytach DVD.

Tomografia komputerowa - wykonywanie badań tomograficznych z wykorzystaniem 16 – rzędowego aparatu TK firmy Toshiba Aquilion w technologii cyfrowej. Badania wykonywane są z podaniem kontrastu jodowego - niejonowego, przy użyciu strzykawki automatycznej lub bez środka kontrastowego. Stosowane są protokoły badań w zakresie struktur anatomicznych całego ciała a także wykonywane są Biopsje Aspiracyjne Cienkoigłowe (BAC) oraz badania naczyniowe TK. Badania dla pacjenta wydawane są na płytach DVD.

Ultrasonografia – wykonywanie badań przy wykorzystaniu aparatu Aloka prosound alpha 7. Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą wykrywania zmian patologicznych w narządach bez potrzeby podawania środków cieniujących. Sposób ten pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni i wnętrza tych narządów. Z oceny echostruktury badanego narządu można wysunąć wnioski diagnostyczne dotyczące charakteru zmiany. Badania te wykonują w/w lekarze radiolodzy.

Najważniejszy jest Pacjent - w myśl tego określenia polecany za główny cel pracowni uważa się:

  • krótki czas oczekiwania na termin badania,
  • staranność wykonania badania,
  • szybką diagnostykę – minimalizowanie czasu oczekiwania na wynik.