Bip-logo
Dekra-logo
Pomorskie-logo

Pracownia Endoskopii

Tel. do pracowni endoskopowych: (55) 262 43 68


PRACOWNIA ENDOSKOPII
Rejestracja telefoniczna (7.00 - 14.35) 55 262 43 65

Wymagane skierowanie
 

  Badania Ambulatoryjne Badania Szpitalne
Poniedziałek   07.00 - 12.00
Wtorek 7.15 - 10.15 10.15 - 14.00
Środa 7.15 - 10.15 10.15 - 14.00
Czwartek 10.30 - 13.30 13.30 - 15.00
Piątek   07.00 - 12.00

Pracownie endoskopowe znajdują się w Pawilonie I na drugim piętrze skrzydła budynku.

Wykonuje się tutaj następujące badania:

 • Bronchofiberoskopie diagnostyczne i zabiegowe,
 • Gastrofiberoskopie diagnostyczne i zabiegowe,
 • Kolonofiberoskopie diagnostyczne i zabiegowe,
 • Rektoskopie diagnostyczne i zabiegowe,
 • BAC (biopsja cienkoigłowa).
 W poradni tej pracują:
lekarz specjalista chirurgii ogólnej, dyplom umiejętności z endoskopii przewodu pokarmowego – Grzegorz Czarnogórski
pielęgniarki:
 • Iwona Kucharska
 • Alicja Rymarz
 • Iwona Sobucka
 • Stefania Stępka
 • Aneta Wysocka
 • Anna Stańczak
 
Dodatkowo lekarze konsultanci:
 • otolaryngolog – A. Stasiuk

Głównym celem jest wszechstronna diagnostyka endoskopowa.
Pracownie korzystają z najnowocześniejszego sprzętu: wideokolonoskopów, wideogastrofiberoskopów oraz wideobronchoskopów w których wykorzystuje się metody endoskopowe w tym:
 - autofluorescencję (AFI, autofluorescence imaging) - polega na poddaniu od­powiedniego obszaru drzewa oskrzelowego dzia­łaniu promieniowania laserowego długości fali 442 nm
 - obrazowanie w wąskim paśmie światła (NBI, narrow band imaging) jest to technika uzy­skiwania obrazu endoskopowego o wysokim kontraście powierzchni błony śluzowej oraz drob­nych naczyń błony podśluzowej, co pozwala na dokładne uwidocznienie struktury powierzchni śluzówki i powierzchniowych naczyń włosowa­tych
 - wewnątrzoskrzelową ultrasonografię (EBUS, en­dobronchial ultrasonography), która w znaczący sposób zmieniła możliwości pozyskiwania ma­teriału dla diagnostyki chorób przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia oraz do monitorowania leczenia raka płuca.
Sprzęt ten w znaczący sposób ułatwia diagnostykę chorób nowotworowych oraz innych chorób płuc.