Bip-logo
Dekra-logo
Pomorskie-logo

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Tearpii

Ordynator - lek. Janusz Gorczyca
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, ginekolog
 

Pielęgniarka oddziałowa - Małgorzata Kuriata

Gabinet Ordynatora: (55) 262 43 60
Gabinet Lekarski: (55) 262 43 62
Dyżurka Pielęgniarek: (55) 262 43 63

anest@szpitalprabuty.pl


Liczba łóżek: 4
Sala pooperacyjna

Oddział ten powstał w 1981 roku. Pierwszym ordynatorem i założycielem oddziału był dr Jerzy Jarosz.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii leczy pacjentów w stanie ogólnym ciężkim wymagających wspomagania czynności jednego z podstawowych układów (oddechowego, nerwowego, krążenia, wydalniczego). Ze względu na profil szpitala największą grupę leczonych przez nas pacjentów stanowią chorzy z niewydolnością oddechową wymagający wentylacji mechanicznej.

Dysponujemy również możliwością prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej.
Wykonujemy znieczulenia przewodowe i ogólne u pacjentów operowanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Klatki Piersiowej a także u chorych poddawanych innym bolesnym procedurom w oddziałach naszego szpitala.