Bip-logo
Dekra-logo
Pomorskie-logo

Zarząd

 

Prezes Zarządu
Bogdan Teodor Łęski

Wiceprezes
Grażyna Stachowicz