Bip-logo
Dekra-logo
Pomorskie-logo

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

23.07.2015

W dniu 30 czerwca br. w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.
Organizatorami uroczystości byli:
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.,
Przychodnia lekarska „Jasień” w Prabutach,
NZOZ Medicus w Prabutach.
 
Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pani Anna Wonaszek Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz w Panią Marzeną Fryc-Olszewską i Panią Danutą Adamczyk-Wiśniewską Wiceprzewodniczącymi Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
Niezmiernie miło było nam gościć Pana Leszka Czarnobaja Senatora RP, Pana Włodzimierza Dawidowskiego Członka Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, Pana Jerzego Śniega Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego, Pana Marka Szulca Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, Pana Andrzeja Ochała Przewodniczącego Rady Miasta Prabuty, Pana Łukasza Szeligę Sekretarza Rady Nadzorczej, Panią Helenę Możejko Pielęgniarkę Naczelną i Pana Marcina Kruszyńskiego Dyrektora Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.
 
Podczas uroczystości wypowiedziano wiele ciepłych słów, wyrazów uznania dla trudnej, a jednocześnie pięknej pracy pielęgniarek i położnych. Złożono podziękowania całemu personelowi za wspaniałą pracę, zaangażowanie oraz profesjonalizm w codziennej pracy na rzecz naszych pacjentów, życząc wszystkim pielęgniarkom i położnym satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.
 
Szczególnym, oczekiwanym momentem było wręczenie nagród dla pielęgniarek i położnych wyróżniających się szczególnymi cechami, pracowitością i oddaniem dla pacjentów, społeczności lokalnej oraz korporacji zawodowej.
 
 „Złote Czepki” odebrały Panie:
 • Danuta Prokopowicz-Bogusiewicz
 • Barbara Szreiber
 • Urszula Tamska
 • Grażyna Banach
 • Wioletta Juryjczuk
 Wyróżnienia w formie Dyplomu Uznania za wzorową pracę w ochronie zdrowia otrzymały Panie:
 • Ewa Dziewirska
 • Zofia Papis
 • Bożena Piórkowska
 • Beata Ronkowska
 • Małgorzata Lemańska
 • Bożena Jurkiewicz
 • Anna Kreja
 • Teresa Spankowska
 Organizatorzy zadbali również o naukową stronę uroczystości. Pani Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Wonaszek wygłosiła bardzo ciekawą prelekcję na temat „Pielęgniarki i Położne” będącą odzwierciedleniem aktualnej sytuacji, w które znajduje się nasza korporacja zawodowa. Pani Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku Marzena Olszewska-Fryc pokazała fotorelacją z życia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Ciepłe słowa o zabarwieniu duchowym skierowała do uczestników Pani Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku Danuta Adamczyk- Wiśniewska.
Pani Ewa Mędrek zaprezentowała  prezentację multimedialną Przychodni „Jasień” w Prabutach, Pani Grażyna Stachowicz przestawiła osiągnięcia i sukcesy Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. związane z permanentnym kształceniem podyplomowym pielęgniarek, osiągniętymi przez Szpital certyfikatami jakościowymi oraz zmierzającą do zakończenia komputeryzacją części medycznej.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu Wokalnego z Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w uroczystości, a wszystkim Pielęgniarkom i Położnym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.
 
Za organizatorów
Grażyna Stachowicz
Z- ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.

Fotorelacja w "Galerii zdjęć"

Powrót