Bip-logo
Dekra-logo
Pomorskie-logo

LIDERZY OCHRONY ZDROWIA 2015 w kategorii „Zarządzanie”

22.05.2015

W tym szpitalu sprawnie wykorzystano potencjał przekształcenia własnościowego: drastycznie zmniejszono zobowiązania, zrealizowano duże inwestycje w wyposażenie, przeprowadzono całościową informatyzację  procesów medycznych i administracyjnych,  zmodernizowano pomieszczenia. Dziś szpital nie przypomina placówki sprzed lat, generując przy tym dodatni wynik finansowy i ambitnie wyznaczając nowe cele. Miejsce znane od XIX wieku może teraz znowu oferować komfort i jakość usług, uzupełnione o programy prozdrowotne i społeczne dla mieszkańców. Połączenie troski o pacjenta, dobro personelu, przy jednoczesnej prorozwojowej orientacji i ekonomicznej kalkulacji zwróciły uwagę Kapituły.
 
Paweł Chodyniak (Dyrektor): „Myślę, że tak samo dla mnie jak i pozostałych pracowników Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o., zdobycie nagrody Lidera Ochrony Zdrowia oznacza docenienie wysiłku oraz trudu włożonego w poprawę jakości na wielu płaszczyznach. Objawia się ona zarówno w lepszej organizacji pracy, poprawie warunków infrastrukturalnych i bezpieczeństwa epidemiologicznego, a zwłaszcza wprowadzeniu nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych. Wszystko to sprowadza się do świadczenia pacjentom Szpitala usług zdrowotnych na najwyższym poziomie.
Aby móc osiągnąć ten cel, od 2008 roku, kiedy to Szpital Specjalistyczny w Prabutach jeszcze jako SP ZOZ był znacznie zadłużony, wdrożona została strategia aktywnego pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Przyniosła ona w kolejnych latach efekty w postaci znaczącego zwiększenia możliwości diagnostycznych i leczniczych, m.in. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, zmodernizowanie i wyposażenie bloku operacyjnego oraz części oddziałów.
Poprawa infrastruktury Szpitala nie byłaby  możliwa,  ani nie przyniosłaby w pełni pożądanych efektów, gdyby równocześnie nie nastąpiła poprawa sytuacji finansowej. Przeprowadzane re- strukturyzacje, z jednej strony znacznie ograniczyły koszty zupełnie nieefektywnego Szpitala, z drugiej – zmniejszyły wachlarz usług oraz wielkość zatrudnienia. Te trudne działania niestety były niezbędne do zbilansowania  kosztów z przychodami, a nawet osiągnięcia nadwyżki finansowej. Nadwyżka ta w kolejnych latach wykorzystana została do wdrożenia systemów zarządzania jakością (najpierw ISO, a obecnie standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) czy też wprowadzenia nowoczesnych metod leczniczych. Nie sposób nie wspomnieć tutaj o dużym wsparciu Szpitala ze strony właściciela czyli Województwa Pomorskiego, które to, dzięki przeprowadzeniu procesu przekształcenia Szpitala w spółkę prawa handlowego na bazie ustawy o działalności leczniczej z dnia
15 kwietnia 2011 r., uwolniło Szpital od ciężaru długu i konieczności spłaty kredytów zaciągniętych na wcześniejsze restrukturyzacje.
Otrzymaną na uroczystej gali nagrodę dedykuję wszystkim pracownikom i osobom, których zaangażowanie przyczyniło się do zadowolenia zarówno pacjentów jak i ich rodzin.”
Szpital_nagroda

27-07-2015


Powrót