Bip-logo
Dekra-logo
Pomorskie-logo

Pomorskie e-Zdrowie

30.10.2017

Szpital nasz bierze udział w projekcie: „Pomorskie e-Zdrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.2 Systemy Informatyczne i Telemedyczne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
http://ezdrowie.pomorskie.eu/home
 

Powrót